ENGLISH | 院长信箱 | 书记信箱
会议通知

   间:2019年11月8日(周五)下午2:30

   点:医学部8号楼裕璧报告厅

会议主题:基础医学院教职工大会

参会人员:全院教职工

会议要求:

1、请参会人员提前15分钟到场签到。

2、请遵守会议纪律,会议期间请将手机调成震动。

3、会议原则上不能请假。请各系室于今天中午12:00前反馈参会名单(含非编),不能参会的在职教职工(包括上课)请以系室为单位,于今天下午3:00前提供系室主任签字的书面请假条(说明无法参会原因)至党政办208办公室。    


                                               基础医学院党政办

                                              2019年11月7日