ENGLISH | 院长信箱 | 书记信箱
导师介绍

博导:

      人体解剖学与组织胚胎学 :宋 健   汪 琳   符 辉

      免疫学:章晓联   刘万红 张秋萍

      病原生物学:章晓联   何 立   候 炜   董惠芬      

                              李 晖   朱 帆   周 蕊   孙晓平   孙桂鸿     

      病理学与病理生理学:何小华   孟祥志   汪长华   魏 蕾   汪 晖   杨 静   乐 江   李银萍

      药物毒理学:汪 晖   杨静   乐 江   平 洁   徐 丹 

      生理学:万 瑜     彭碧文   陈 云 

      生物化学与分子生物学:喻 红   武栋成   张百芳   武军驻  

      遗传学:钟 山   符 辉   李 枫   

硕导:

      人体解剖学与组织胚胎学 :宋 健     符 辉     田宗文   汪 琳   袁玉林   胡成俊   谈新提   程 蓓

      免疫学:章晓联   刘万红   刘胜武   张秋萍   刘 焰   潘 勤   

      病原生物学:董惠芬   何 立   蔡国斌   明珍平   蒋 洪   朱 帆       

                                   丁晓华   邱小萍   严银芳      孙晓平   赵琴平       孙桂鸿   

                           李冬青   熊海蓉    

      微生物学:        章晓联          刘万红   

      病理学与病理生理学:刁路明   陈洪雷   刘永明   李银萍       薛敬玲   何小华   孟祥志   汪长华 

                                          

      药理学:                杨哲琼   鄢友娥            

      药物毒理学:                            鄢友娥   杨哲琼

      生理学:      彭碧文   严晓红    

      生物化学与分子生物学:    武栋成   张百芳   武军驻   彭芳芳       孙桂鸿   苗丽霞   汪炳华       

                                             范成鹏

      遗传学:钟 山   杨国华   何春江        

      生物医学工程:    田卫群

      口腔基础解剖:孟