Alumni | Contact Us | Sitemap | Calendar | Chinese Version

Location: Home - Faculty

Faculty

Department of Anatomy

Department Chair:Jibin Dai

Professors: Jibin Dai Jian Song Hui Fu

Associate Professors: Bei Cheng Chengjun Hu Yueshan Lei Yang Meng Zongwen Tian Yulin Yuan

Lecturers: Lingling Ding Yan Tang Yihao Tian Wei Wu Congli Zhu Quan Zhang Yong Zheng

Department of Histology and Embryology

Department Chair: Lin Wang

Professors: Lin Wang

Associate Professors: Xinti Tan

Lecturers: Jun Liu Yanwu Wang

Department of Immunology

Department Chair: Xiaolian Zhang

Professors: Wanhong Liu Qiuping Zhang Xiaolian Zhang

Associate Professors: Shengwu Liu Yan Liu Qin Pan Jin Wang

Lecturers: Lang Chen Min Liu Fengling Luo Ruijing Xiao Jie Xiong

Department of Pathogeny Biology

Professors: Deyin Guo Wenzhe Huo

Department of Human Parasitology

Department Chair: Huifen Dong

Professors: Huifen Dong Li He Mingsen Jiang Rui Zhou

Associate Professors: Guobin Cai Hong Jiang Zhenping Ming Wanhong Yao Qinping Zhao

Department of Microbiology

Department Chair: Fan Zhu

Professors: Fan Zhu Xiaoping Sun

Associate Professors: Yong Feng Dongqing Li Xiangqun Li Binbo Liu Zhi Qiao Guihong Sun

Lecturers: Dongying Liu

Department of Pathology

Department Chair: Luming Diao

Associate Professors: Honglei Chen Luming Diao Lifang Fan Jingling Xue

Lecturers: Wei Guo Xuefeng Hu Liqin Zhu Li Zhang

Department of Pathological Physiology

Department Chair: Changhua Wang

Professors: Xiaohua He Changhua Wang Lei Wei

Associate Professors: Yinping Li Yongming Liu

Lecturers: Song Han Ke Li Jun Yin Delin Zhang

Department of Forensic Medicine

Department Chair: Xiangzhi Meng

Professors: Xiangzhi Meng Ping Yan

Associate Professors: Yong Zhang

Lecturers: Fanggang He Boping Wang Hao Wang

Department of Pharmacology

Department Chair: Hui Wang

Professors: Hui Wang Jing Yang Jiang Yue Xiao Chen

Associate Professors: Ying Ao Yu Guo Jie Ping Dan Xu Youe Yan Zheqiong Yang Weiguo Zhang

Lecturers: Ying Li Xianfei Xie

Department of Physiology

Department Chair: Yu Wan

Professors: Dan Han Biwen Peng Qi Wan Yu Wan Xiaohong Yan

Associate Professors: Zefen Wang Xianrong Zhang

Lecturers: Taoxiang Chen Changyong Li Zan Tong Yuan Wang

Department of Biochemistry and Molecular Biology

Department Chair: Hong Yu

Professors: Dongcheng Wu Junzhu Wu Hong Yu

Associate Professors: Fang Chen Fen Du Chengpeng Fan Chunyan He Lixia Miao Fangfang Peng Binghua Wang Min Wang Baifang Zhang Jiangzhou Zhang

Lecturers: Liang Shang

Assistant: Chengyu Zhang

Department of Medical Genetics

Department Chair: Shan Zhong

Professors: Feng Li Shan Zhong

Associate Professors: Chunjiang He Daji Luo Guohua Yang

Lecturers: Hong Chang Xiaoming Li Xuan Lu Ying Zhang

Department of Biomedical Engineering

Department Chair: Yun Chen

Professors: Yun Chen

Associate Professors: Weiqun Tian

Medical Virology Research Institute

Department Chair: Zhanqiu Yang

Professors: Wei Hou Hui Li Xinxing Wu Zhanqiu Yang

Associate Professors: Xiaohua Ding Xiaoping Qiu Hairong Xiong Yinfang Yan Min Zhao

Lecturers: Jun Liu Yuanyuan Liu Fan Luo

Medical Research Center for Structural Biology

Department Chair: Yun Chen

Professors: Yaping Fu

Lecturers: Shiqun Wang